INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA" 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego!

 

 


Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. jest sprawdzonym partnerem zarówno krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce, o czym świadczy kategoria A, przyznana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej. Wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia.

 

Osiągnięcia Instytutu*:

 • wdrożono do przemysłu 879 technologii
 • uzyskano 1597 patentów, w tym 57 za granicą
 • opublikowano w kraju i za granicą 2041 prac
 • zaprezentowano 1718 referatów, komunikatów i posterów
 • zawarto 14 kontraktów na sprzedaż technologii za granicę
                                                                                           * stan na 31.12.2014r.

 

Dysponując nowoczesną aparaturą pomiarowo - badawczą Instytut kompleksowo świadczy usługi: badawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonuje usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej.

 

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie:

 • syntezy i technologii organicznej,
 • żywic fenolowych, akrylowych, epoksydowych, poliwęglanów i innych oraz modyfikowaniu właściwości żywic,
 • rozdziału gazów, procesów wodorowych i ciśnieniowych,
 • technologii przetwarzania surowców odnawialnych,
 • procesów petro- i karbochemicznych,
 • katalizy homo- i heterogennej,
 • chemii i technologii polimerów i tworzyw sztucznych oraz ich modyfikacji i przetwórstwa,
 • środków powierzchniowo-czynnych i chemii gospodarczej,
 • środków pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu,
 • analizy chemicznej,
 • fizykochemii,
 • inżynierii chemicznej,
 • ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

 

ICSO „Blachownia" współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Współdziała w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w sieciach naukowych i platformach technologicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów przemysłowych oferowane technologie, rozwiązania technologiczne, produkty branżowe i świadczone usługi systematycznie dostosowuje do światowych standardów. Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a Zakład Analityczny wykonuje analizy zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice GLP).
Doskonali kadrę specjalistów, inwestuje w młodych, ambitnych i kreatywnych ludzi.
Absolwentom wyższych uczelni, zwłaszcza kierunków chemicznych, daje szansę samodzielnego rozwoju naukowego. 66% pracowników zatrudnionych w Instytucie posiada wyższe wykształcenie.
Miarą wysokiego poziomu realizowanych prac Instytutu jest uzyskanie szeregu państwowych oraz ministerialnych nagród i wyróżnień, a także licznych medali na międzynarodowych i krajowych wystawach wynalazków i nowoczesnych technologii.